واردات، صادرات و تامین قطعات و تجهیزات صنعتی

واردات، صادرات و تامین قطعات و تجهیزات صنعتی

تبلیغات رایگان گریم داماد ثبت-شرکت رژیم غذایی انلاین

واردات، صادرات و تامین قطعات و تجهیزات صنعتی

فروش الیاف سرامیکی


قابل استفاده در محدوده دمایی 1000 تا 1600 درجه سانتی گراد با ابعاد و دانسیته های مختلف در اقسام
پتوی سرامیکی
تخته سرامیکی
کاغذ سرامیکی
پنبه فله سرامیکی